http://s004.radikal.ru/i207/1010/29/d575d0b0ae43.jpg

Первый этаж:

Кухня:
http://s41.radikal.ru/i094/1010/9f/d154066d55f7.jpg

Гостинная:
http://s001.radikal.ru/i193/1010/2e/38b2d273f91b.jpg

Второй этаж:

Комната Нэджи
Тут мягко говоря "бардак по фен-шую"
http://s006.radikal.ru/i215/1010/12/6e3dc86933da.jpg

Комната Лэн, тут всегда прибрано и чисто
http://s50.radikal.ru/i127/1010/36/b6c377b3f806.jpg

Комната родителей
http://s47.radikal.ru/i117/1010/45/13eb57048d78.jpg

Ванная
http://i066.radikal.ru/1010/86/5dc80453cb8a.jpg

По дому бегают:
Гром
http://s02.radikal.ru/i175/1010/34/ce4e17857087.jpg

Сорен
http://s61.radikal.ru/i172/1010/5b/4492c8bd44da.jpg

Рикки
http://i066.radikal.ru/1010/22/0bdd8f97294e.jpg

Мики
http://s002.radikal.ru/i199/1010/15/7ebb24094188.jpg